Populärvetenskaplig sammanfattning

Falck-Ytter, T (2012) Predicting others actions with low-level motor information. Journal of Neurophysiology.Populärt !!!