Populärvetenskaplig sammanfattning

Kleberg, J. L., Thorup, E., and Falck-Ytter, T. (2017) Reduced visual disengagement but intact phasic alerting in young children with autism Autism ResearchPersoner med autismspektrumtillstånd kan ibland ha svårt att flytta uppmärksamheten på ett flexibelt sätt mellan olika saker som händer. Det kan bli ett problem när man försöker hänga med i andra människors samtal eller tolka gester och kroppsspråk eftersom sådan kommunikation kräver att man snabbt kan flytta uppmärksamheten mellan människor eller mellan samtalsämnen. Vi använde ögonrörelseteknik för att undersöka om barn med autism har ett grundläggande problem med att flytta uppmärksamheten. I vårt experiment tittade barnen på bilder på en datorskärm. När de tittade dök andra en annan bild upp vid sidan av den första. Både barn med och utan autism tittade snabbt blicken mot den nya bilden, men barnen med autism tog längre tid på sig att flytta blicken när de först måste frigöra uppmärksamheten från den förra bilden. Det tyder på att ett av hjärnans uppmärksamhetssystem fungerar annorlunda hos barn med autism än hos typiskt utvecklade barn. Barnen som deltog var omkring sex år gamla. Studien kan leda till bättre kunskap om uppmärksamhet hos små barn med autism.