Populärvetenskaplig sammanfattning

Kleberg, J. L., Thorup, E., and Falck-Ytter, T. (2017) Visual orienting in children with autism: hyper-responsiveness to human eyes presented after a brief alerting audio-signal, but hypo-responsiveness to eyes presented without sound Autism ResearchDe flesta människor upptäcker mycket snabbt andras ansikten eller ögon i omgivningen eller en bild. Långt innan vi hinner lägga märke till andras ögon medvetet har hjärnan reagerat på dem, och det leder för det mesta till en snabb och automatisk förflyttning av blicken mot ögonen. Enligt en inflytelserik vetenskaplig teori behöver barn med autism längre tid än andra för att reagera på ögon och ansikten, men resultaten från studier är motsägelsefulla. Vi undersökte den teorin med en grupp barn med autism som var omkring sex år gamla. I experimentet visade vi bilder av ögon och olika icke-sociala föremål. Med en utrustning som mäter ögonrörelser undersökte vi hur snabbt barnen flyttade blicken till ögonen. Även om både barn med och utan autism tittade snabbt på ögonen (för det mesta på mindre än en halv sekund) var barnen med autism långsammare. Intressant nog såg vi det omvända resultatet – barnen med autism var snabbare – när vi lade till ett kort ljud innan bilderna dök upp. Sådana ljud fungerar som en slags varningssignal och leder till att vakenhetsgraden höjs direkt efteråt. Vår studie tyder på att barn med autism inte alltid tar längre tid på sig för att uppmärksamma ögon och ansikten. För att förstå mer om detta måste vi studera hur hjärnans olika vakenhet- och uppmärksamhetssystem interagerar med varandra.