Populärvetenskaplig sammanfattning

Thorup, E., Nyström, P., Gredebäck, G., Bölte, S., Falck-Ytter, T., & and the EASE team (2016) Altered gaze following during live interaction in infants at risk for Autism: An eye tracking study Molecular Autism, 7:12Under sitt första levnadsår börjar små barn följa andra människors blick. Detta är viktigt bl.a. för utvecklingen av språk och för social interaktion. I en ny studie i Projekt Småsyskon publicerad i den vetenskapliga tidskriften Molecular Autism har vi undersökt hur benägna 10-månader gamla barn är att följa en vuxens blick när den vuxne vrider hela huvudet mot ett objekt jämfört med när den vuxne håller huvudet stilla och bara rör ögonen mot objektet. Studien visar att barn som inte har något syskon med autism följer blick i lika hög utsträckning när den vuxne vrider huvudet mot objektet som när hen enbart använder ögonen för att titta på det. Barn som har ett äldre syskon med autism däremot, är mer benägna att följa den vuxnes blick när hen vrider hela huvudet mot objektet än när hen enbart använder ögonen för att titta på det. Detta skulle kunna bero på att småsyskon till barn med autism är mindre känsliga för information från ögonen än andra barn. Det skulle också kunna bero på att de i allmänhet behöver tydligare signaler för att följa blick