Populärvetenskaplig sammanfattning

Nyström, P., Falck-Ytter, T. & Gredebäck, G (2016) The Time Studio Project: an open source scientific workflow system for behavioral and brain sciences Behavior Research Methods, 48, 542-552.Vetenskapliga studier blir allt mer tillgängliga genom Open Access, men analyserna bakom många av studierna är ofta svåra att få tag på och att reproducera. I den här artikeln presenterar vi TimeStudio, som är ett ramverk för att analysera data i MATLAB. TimeStudio gör analyserna lätta att reproducera och att dela mellan människor, vilket vi hoppas kommer att hjälpa forskare att sprida idéer och att kunna ta sig an andras idéer.