Populärvetenskaplig sammanfattning

Gredebäck, G., Kaduk, K., Bakker, M., Gottwald, J., Ekberg, T., Elsner, C., Reid, V., & Kenward, B. (2015) The neuropsychology of infants' pro-social preferences. Developmental Cognitive Neuroscience, 12, 106-113.Vi undersöker de neurala processer som styr spädbarns förmåga att uppfatta andra som hjälpsamma. Studien visar på en typ av hjärnaktivitet (en ERP komponent som kallas P400) som skiljer dumma och snälla figurer från varandra. Liknande hjärnaktivitet har vi tidigare funnit när barn tittar på andra människors målinriktade handlingar, t.ex när en annan person griper mot eller pekar på en leksak.