Populärvetenskaplig sammanfattning

Gredebäck, G., & Daum, M. (2015) The Microstructure of Action Perception in Infancy: Decomposing the Temporal Structure of Social Information Processing. Child Development Perspectives, 9 (2), 79-83.Denna artikel beskriver mycket av den forskning som vi bedrivit under de senaste åren och försöker sätta samman dessa arbeten till en mer övergripande modell av de processer som styr barns tidiga sociala förmågor. Mer specifikt fokuserar vi på hur spädbarn uppfattar och förstår andra människors handlingar. Vi menar att fyra processer sker seriellt på mindre än 1 sekund. Barnen måste identifiera den som agerar. (2) Uppmärksamhet flyttas i riktning mot sannolika framtida mål. (3) I vissa fall kan framtida mål prediceras. (4) När den observerade handlingen är utförd så kan barnen utvärdera målet och sättet på vilket handlingen utförts. Alla dessa processer är beroende av varandra men nyttjar delvis olika information och styrs av olika neurala processer.