Populärvetenskaplig sammanfattning

Melinder, A., Konijnenberg, C., Hermansen, T., Daum, M., & Gredebäck, G. (2015) The developmental trajectory of pointing perception in the first year of life. Experimental Brain Research, 233, 641-647.I studien undersökte vi hur barn uppfattar andra människor som pekar på leksaker. Vi mätte EEG och fick därigenom en bild av de neurala processer som styr vår uppfattning av andra människors sociala referenser. Det visade sig att 12 månader gamla barn reagerade tydligt på pekande händer men att barn vid 6 månaders ålder inte visade några tecken på att förstå detsamma. Studien ger en bättre bild av hur de processer som styr barns sociala förståelse utvecklas.