Populärvetenskaplig sammanfattning

Nyström, P., Ljunghammar, T., Rosander, K. & von Hofsten, C. (2010) Using mu rhythm perturbations to measure mirror neuron activity in infants. Developmental Science, 14, 327-335.Spegelneuronhypotesen säger att när vi ser handlingar hos andra så projiceras de på vårt eget handlingssystem. Nervsystemet antar då att andra människor fungerar som vi själva. Det innebär emellertid också att endast handlingar som vi själva behärskar blir projicerade. Vi frågade om detta system fungerar hos 8 månader gamla barn. De fick se en målinriktad griprörelse och en icke målinriktad handrörelse. Endast den målinriktade griprörelsen visade tecken på att bli projicerad på barnets eget handlingssystem.