Populärvetenskaplig sammanfattning

von Hofsten, C. & Rosander, K. (2012) Perception-Action in children with ASD Frontiers in Integrative Neuroscience, 6, article 115Barn med autism har tydliga störningar på perception och motorik. Detta är särskilt påfallande för uppgifter som kräver förutsägelse av händelser. Vi visar att dessa problem har tydliga kopplingar till utvecklingen av långa förbindelser mellan områden i hjärnan.