Populärvetenskaplig sammanfattning

Daum, M., Ulber, J., Gredebäck, G. (2013) The development of pointing perception in infancy: Effects of communicative verbal signals on covert shifts of attention Developmental Psychology, 49, 1898-1908Ett år gamla barn tittar i den riktning dit andra pekar. I denna studie visar vi att detta även sker när barn visas en stillbild av en pekande hand, men endast om en vuxen samtidigt talar med barnet. Sammantaget visar studien att barn är duktiga på att följa andras sociala referenser och att denna förmåga förstärks med hjälp av verbal kommunikation. Barn förstår bättre om vuxna pratar med sina barn!