Populärvetenskaplig sammanfattning

Handl, A., Mahlberg, T., Norling, S., & Gredebäck, G. (2013) Facing still faces: What visual cues affect infants' observation of others? Infant Behaviour and DevelopmentStudien undersöker hur 9, 18 och 24 månader gamla barn tittar på bilder av två personer som riktar sin uppmärksamhet mot varandra eller bort från varandra. Barnen flyttar sin blick oftare mellan de två personerna om de tittar på varandra. Resultatet visar att barn uppmärksammar andras kroppsriktning och att denna information används redan från 9 månaders ålder för att förstå mer om andra människors interaktioner.