Populärvetenskaplig sammanfattning

Tillman, C., Brocki, K. C., Sorensen, L., & Lundervold, A. J. (2013) A longitudinal examination of the developmental executive function hierarchy in children with externalizing behavior problems Journal of Attention Disorders, XX, xxx-xxx.En studie där vi i 4 år följde 47 barn i åldrarna 8 till 12 år från Bergen, Norge visade att utvecklingen av mer komplexa typer av kognitiva kontrollfunktioner (såsom förmågan att aktivt kunna hålla kvar information i medvetandet och använda denna information för att nå ett mål; dvs arbetsminneskapacitet) bygger på enklare funktioner (såsom förmågan att hämma impulsiva beteenden; dvs inhibitionsförmåga). Dessutom visade vi att de brister i dessa kognitiva kontrollfunktioner som är associerade med ADHD förändras under utvecklingen, så att inhibitionsförmågan är bristande främst vid yngre åldrar medan arbetsminnet är bristande både vid yngre och äldre åldrar. Detta tyder på att ADHD bör ses som en utvecklingsrelaterad diagnos.