Populärvetenskaplig sammanfattning

Henrichs, I., Elsner, C., Elsner, B., Wilkinson, N., & Gredebäck, G. (2014) Goal certainty modulates infants’ goal-directed gaze shifts. Developmental Psychology, 50, 100-107.Ett år gamla barn uppfattar hur ofta en handling har utförts av en annan person och använder den informationen när de ska förutsäga vad personen kommer att göra i framtiden.