Populärvetenskaplig sammanfattning

Elsner C, D'Ausilio A, Gredebäck G, Falck-Ytter T, & Fadiga L (2013) The motor cortex is causally related to predictive eyemovements during action observation. Neuropsychologia, 51, 488-492Förmågan att förutsäga andra människors handlingar påverkas kausalt av aktiviteten i det egna motorsystemet. Studien stödjer idén att spegelneuronsystemet är inblandat i vår förmåga att snabbt bearbeta andra människors mål.