Populärvetenskaplig sammanfattning

Daum, M., Attig, M., Gunawan, R., Prinz, W., & Gredebäck, G. (2012) Actions seen through the babies’ eyes: a dissociation between looking and predictive gaze. Frontiers in Psychology, 3, 370.Studien visar att barn bearbetar social information på olika sätt beroende på vad informationen ska användas till. När barnen i efterhand bearbetar en serie sociala händelser är målets egenskaper viktiga. När barnen istället förutsäger pågående handlingars mål är dess plats extra viktigt.