Populärvetenskaplig sammanfattning

Elsner, C., Falck-Ytter, T., & Gredebäck, G. (2012) Humans anticipate the goal of other people’s point-light actions. Frontiers in Psychology, 3, 120Vuxna kan förutsäga andra människors mål även när handlingen (i detta fall en griprörelse) visas enbart som en serie rörliga punkter som enbart avspeglar rörelsens dynamiska egenskaper. Förmågan var inte beroende av att observatörerna kunde känna igen griprörelsen.