Populärvetenskaplig sammanfattning

Laeng, B., Sirois, S., & Gredebäck, G. (2012) Pupillometry: A window to the pre-consious? Perspectives on Psychological Science, 7, 18-27Artikeln beskriver hur forskare kan lära sig nya saker om psykologiska processer genom att undersöka förändringar i pupillens storlek.