Populärvetenskaplig sammanfattning

Henrichs, I., Elsner, C., Elsner, B., Gredebäck, G. (2012) Goal salience affects infants’ goal-directed gaze shifts. Frontiers in Psychology, 3: 391Förmågan att förutsäga andra människors målinriktade griprörelser påverkas av målet visuella egenskaper.