Populärvetenskaplig sammanfattning

Cannon, E. N., Woodward, A. L., Gredeback, G. von Hofsten, C., & Turek, C. (2012) Action production influences 12-month-old infants' attention to others' actions. Developmental Science, 15, 35-42.I denna studie visar vi 1 år gamla spädbarn filmer där en person stoppar bollar i en hink. Studien visar att barnens förmåga att förutsäga vad som ska ske (att bollarna ska placeras i hinken) påverkas av barnens egen förmåga att själva utföra samma handling. Med andra ord, studien visar att förståelse av andra påverkas av den egna motoriska förmågan.