Populärvetenskaplig sammanfattning

Bertenthal, B., Gredebäck, G., & Boyer, T. W. (2013) Infants’ knowledge of object continuity and discontinuity. Child Development, 84, 413-421.När vi ser en boll som försvinner bakom ett plank vet vi att bollen fortsätter att existera bakom planket. Denna förmåga, som kallas objektpermanens, kan påvisas tidigt i utvecklingen. I denna studie visar vi att spädbarn tar hänsyn till hur bollen försvinner bakom planket. Om bollen gradvis döljs så tittar spädbarn till andra sidan av planket lite innan bollen förväntas komma fram, barnen förutsäger var och när bollen ska dyka upp. Om bollen åker fram till planket och där krymper ihop (istället för att döljas succesivt) gör barnen färre prediktiva ögonrörelser. Studien visar att spädbarn har en grundläggande känslighet för hur objekt i vardagen ser ut när de tillfälligt döljs och att barn använder sig av denna information för att förutsäga framtida händelser.